Miljöpolicy

Vi ska kontinuerligt jobba för att förbättra miljö och arbetsmiljö långsiktigt.
Vid varje nyanskaffning eller ändring i verksamheten skall miljöhänsyn prioriteras.
Vi ska även jobba med leverantörer och produkter som har samma mål.
Vi ska sträva efter att sänka vår totala energiförbrukning jämfört med vår omsättning.
Vi ska minska drivmedelsåtgång samt samordna och effektivisera resor och transporter.
Vi ska minska miljöpåverkan genom sortering, återanvändning och återvinning.
Vi ska ständigt öka medvetenheten om vår miljöpolicy och dess insatser.